NHẢY CỪU

Mô tả: Tạo không khí vui chơi sôi nổi, ý thức đoàn kết và tinh thần tập thể. Mục đích : Góp phần rèn luyện thân thể và kĩ năng chạy, nhảy… More »

TRUYỀN TIN

Mô Tả: Quản trò chuẩn bị sẵn các tin vào giấy khi các đội lên nhận, đưa cho người nhận, đọc xong quản trò thu lại. Quản trò chia tập thể chơi More »

NGÓN TAY NHÚC NHÍCH

Mô Tả số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm Địa điểm: trong phòng, ngoài sân Thời gian: 5 -> 7 phút Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo More »

CON MUỖI

Mô tả: Trò chơi  gồm 10 người trở lên Địa điểm: trong pḥòng, ngoài sân. Ban tổ chức: 1 quản trò Mục đích: tạo không khí vui vẻ Cách chơi: người chơi đứng thành More »

THỤT THÒ

Mô Tả: Số lượng người tham gia: không hạn chế Địa điểm tổ chức: ngoài sân, trong phòng Thời gian: 2 -> 3 phút Ban tổ chức: 1 quản trò Mục đích: Tạo More »

 

NHẢY CỪU

nhaycuu

Mô tả: Tạo không khí vui chơi sôi nổi, ý thức đoàn kết và tinh thần tập thể. Mục đích : Góp phần rèn luyện thân thể và kĩ năng chạy, nhảy… cho người chơi. Tạo không khí vui chơi

THẢ ĐỈA BA BA

THADIABABA1

Mô tả: Trò chơi thể hiện việc qua sông, qua bưng, ruộng…ngập nước. ở dưới nước có đỉa. Cả nhóm làm sao xuống nước mà đỉa không bắt chước. Trước hết vẽ hai đường song song cách nhau độ 2m

TRUYỀN TIN

truyentin2

Mô Tả: Quản trò chuẩn bị sẵn các tin vào giấy khi các đội lên nhận, đưa cho người nhận, đọc xong quản trò thu lại. Quản trò chia tập thể chơi thành các đội, số lượng các đội bằng

NGÓN TAY NHÚC NHÍCH

ngontaynhucnhich2

Mô Tả số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm Địa điểm: trong phòng, ngoài sân Thời gian: 5 -> 7 phút Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo Cách chơi: quản trò đưa 1 ngón

CON MUỖI

conmuoi1

Mô tả: Trò chơi  gồm 10 người trở lên Địa điểm: trong pḥòng, ngoài sân. Ban tổ chức: 1 quản trò Mục đích: tạo không khí vui vẻ Cách chơi: người chơi đứng thành hàng dài, dọc, ngang Quản trò (hô to):

THỤT THÒ

THUTTHO2

Mô Tả: Số lượng người tham gia: không hạn chế Địa điểm tổ chức: ngoài sân, trong phòng Thời gian: 2 -> 3 phút Ban tổ chức: 1 quản trò Mục đích: Tạo không khí vui tươi, cải thiện tính khéo

CON THỎ ĂN CỎ

contho2

Mô tả: Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm Địa điểm: trong phòng, ngoài sân Thời gian: 5 -> 7 phút  Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo Cách chơi:  Quản trò: đưa bàn tay

THƯƠNG NHAU ĐÚT CHUỐI CHO NHAU

ANCHUOI

Mô tả: Số lượng: 4 người trở lên, chia làm 2 đội. Địa điểm: Ngoài trời hoặc trong nhà. -Chuẩn bị: chuối ăn và khăn dùng để bịt mắt. Mục Đích: Rèn luyện tính khéo léo và khả năng chính

VỊT ĐẺ TRỨNG VÀNG

VITDETRUNG

Cách phạt: Tập thể cùng hát theo thể tự do “te te te – vịt đẻ, te te te – vịt ấp, te te te – vịt nở, te te te – vịt bay”. Người bị phạt đứng theo hàng dọc

THỔI TẮT NGỌN ĐÈN

thoinen2

Mô tả: Trò chơi này có thể cho chơi từng cặp, rồi chọn vào chung kết những người chiến thắng. Mục Đích: Làm tăng khả năng khéo léo và tăng khả năng vận động cho người chơi Cách chơi: Tất